iunxi ondersteunt Bits of Freedom

Marcel Knol - directeur bij iunxi

"Het vrij en zonder beperkingen kunnen beschikken over informatie is misschien wel één van de belangrijkste fundamenten van de mensheid. Het is essentieel om je te ontwikkelen en om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Als bedrijf zijn we dagelijks betrokken bij het transport en opslaan van informatie. Bovenal zijn openheid, transparantie en ontwikkeling belangrijke onderdelen van het DNA van iunxi. Het maakt dat wij het belangrijk vinden om een organisatie als Bits of Freedom te ondersteunen."

- Marcel Knol - directeur bij iunxi

Digitalisering is een groot goed en biedt onze wereld volop kansen. Tegelijkertijd is er ook een verantwoordelijkheid voor de manier waarop we online met elkaar omgaan. Dagelijks zetten we ons bij iunxi in voor veilige ict-omgevingen bij onze klanten. In onze diensten volgen we daarvoor strikte processen en procedures waar het de verwerking van gegevens en data van en over onze relaties betreft. Hierin nemen we onze verantwoordelijkheid en betrachten we de grootste zorgvuldigheid.

Aan de andere kant komen, door de digitalisering, grondrechten als privacy en vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk te staan. Integriteit en transparantie zijn belangrijke aspecten voor iunxi en voor de manier waarop we met elkaar om gaan. Om die reden is iunxi sponsor van Bits of Freedom.

Bits of Freedom is een organisatie en beweging die opkomt voor vrijheid en veiligheid op internet. Bescherming van online privacy en internetvrijheid staan voorop en bedrijfsdonateurs van Bits of Freedom steunen dit doel.

Bits of Freedom

Marcel Knol – directeur bij iunxi

Het vrij en zonder beperkingen kunnen beschikken over informatie en kennis is misschien wel één van de belangrijkste fundamenten van de mensheid. Het is essentieel om je verder te ontwikkelen en om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Digitale technologieën hebben het mogelijk gemaakt om toegang te krijgen tot een schier onuitputtelijke hoeveelheid kennis en informatie en heeft miljoenen mensen mogelijkheden gegeven die ze eerst niet hadden.

Met deze digitale beschikbaarheid worden ook diverse dilemma’s geïntroduceerd. De simpele vraag van wat wel en wat niet waar is, is complexer dan het ooit. In een open, transparante samenleving kan en mag informatie niet verboden of verborgen worden omdat het niet waar is… of omdat men vermoedt dat het niet waar is…. Een transparante samenleving gaat op de juiste manier om met wat waar en niet waar is…. door onderzoek te doen en discussies met elkaar te voeren en om conclusies te trekken en vast te stellen dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn…. maar niet door censuur.

Tegelijkertijd heeft de geschiedenis ons bewezen dat de vrijheid van het individu en dus de vrijheid om iets te vinden en te denken ook als de meerderheid vindt dat afwijking van het normaal niet goed is; nodig is geweest om verder te komen. Het heeft ons gebracht waar waar we nu staan. Essentieel is hierin ook dat persoonlijke informatie, meningen en gedachten persoonlijk blijven. Dat je niet bang hoeft te zijn dat een overheid, een organisatie of wie dan ook jouw persoonlijke informatie gebruikt voor doeleinden waar die informatie niet voor bedoeld is. Privacy van informatie, data en persoonsgegevens is van onbeschrijfelijk belang om als mensheid te leren, te groeien en om ons aan te passen aan een veranderende wereld.

Die vrije toegang tot informatie en recht op privacy staat steeds meer onder druk. Als bedrijf zijn we dagelijks betrokken bij het transport en opslaan van informatie. Bovenal zijn openheid, transparantie en ontwikkeling belangrijke onderdelen van het DNA van iunxi. Het maakt dat wij het belangrijk vinden om een organisatie als Bits of Freedom te ondersteunen.

Uiteraard kunnen onze klanten, medewerkers en leveranciers ervan uitgaan dat wij deze grondbeginselen altijd blijven ondersteunen, aanmoedigen en uitdragen.

iunxi [junk-sie]

latijn ww.ik heb verbonden

  1. verbinden, verbonden, als in kwaliteit en samenwerking

  2. goede relatie als in een betrouwbare partner

iunxi

Ik heb verbonden

Ervaar het verschil door te werken met professionals

Neem contact op voor een eerste kennismaking en een vrijblijvend advies

  • +31 (0)88 54 00 500
  • iunxi.connect