Samen leren

Waar anders dan bij de echte experts

“iunxi helpt mijn studenten een stap verder in hun ontwikkeling en dat is iedere keer weer mooi om te zien. Ze worden goed begeleid en er wordt echt gekeken naar het niveau van de student zelf”.

- Dennis van Oosterom, ICT-docent op het MBO

‘Ontdek zelf, leer Samen’, een dergelijk motto wordt op veel scholen gehanteerd. Ieder jaar komen uit verschillende MBO & HBO opleidingen leergierige stagiaires bij iunxi hun stage lopen. Ze krijgen dan een uniek inkijkje in de wereld van complexe en internationale ICT-infrastructuren. Er zijn immers maar weinig IT-bedrijven in de markt die net als iunxi een exclusieve focus op bedrijfsnetwerken hebben. Studenten die geïnteresseerd zijn om over deze richting meer te leren zijn bij iunxi aan het juiste adres.

We spraken Dennis van Oosterom, ICT-docent in het MBO. Dennis was zelf in het verleden ook aan het werk als netwerkbeheerder. Als docent begeleidt hij zijn studenten tijdens hun stageperiode en vanuit die rol is er een prima samenwerking ontstaan met iunxi.

“We richten ons op school op diverse beroepen rondom datacommunicatie. Bedrijfsnetwerken spelen daarin natuurlijk een grote rol.” Gelukkig zien we een flinke toestroom op de ICT-opleidingen, studenten weten dat de ICT een sector is waar je baangarantie hebt en waar toekomst in zit. “Dat ik daar een steentje aan bij draag, is iets om trots op te zijn” bevestigt Dennis.”

“Dat wil ik zeker ook aan mijn studenten meegeven: ICT is een mooi vak. Niet meer weg te denken uit onze samenleving en iedereen heeft er bijna dagelijkse mee te maken. Als ICT-specialist help je mensen met jouw kennis”.

waaraan herken je de ‘echte ICT'er’?

“De tijd van de nerds ligt wel achter ons, toch haal je echte IT'ers er meestal wel uit. Studenten die nieuwsgierig zijn naar techniek en willen doorgronden hoe iets werkt, die hebben het al in zich. Daarnaast is er een veel grotere groep die zich gaande weg ook tot netwerkspecialist of software developer ontwikkelt. Ik vind het mooi als we die studenten kunnen helpen om de richting op te gaan die bij ze past. Ze leren als het ware het vak te waarderen en ook de importantie van ICT te onderkennen.” aldus Dennis. “Op school is er voor iedereen een plek, je hoeft niet meteen tot de top-studenten te behoren; ieder ontwikkelt zich via zijn eigen pad. Kennis is bij iedereen anders en ieder heeft een eigen tempo. Daarbij zijn de eigen interesses ook belangrijk, maar uiteindelijk vindt ieder zijn weg”.

De stageperiodes zijn altijd heel leerzaam

“Stages zijn een belangrijk onderdeel van die ontwikkeling. Als docent ben ik heel blij met iunxi als stage-bedrijf. Wat me bij de eerste kennismaking met iunxi al opviel, was het hoge niveau dat er heerst. Eigenlijk op alle vlakken in het bedrijf en dat is best uniek als je dat afzet tegen de organisatie-grootte van iunxi. Die kracht ervaar ik in de samenwerking die we hebben opgebouwd. Dat gaat over het goed georganiseerd zijn, heldere communicatie en natuurlijk ook over de hoogwaardige netwerkkennis bij iunxi. Ik merk daar echt verschil in bij de begeleiding van stagiaires. De studenten die bij iunxi aan de slag mogen, steken er veel op en leren bij iunxi veel over de complexiteit van netwerken maar ook over de aanpak van een probleem. iunxi helpt mijn studenten echt een stap verder in hun ontwikkeling en dat is iedere keer weer mooi om te zien”.

Van stageplek naar volwaardige baan

Het is publiek geheim dat een stage nogal eens resulteert in een baan bij het bedrijf waar je stage loopt. Ook bij iunxi zijn er al verschillende studenten van Dennis in dienst getreden. “De studenten zelf zijn meestal ook heel enthousiast over iunxi. Ze worden goed begeleid en er wordt echt gekeken naar het niveau van de student zelf. Ze krijgen een interessante opdracht en kunnen in het Test-Lab van iunxi aan de slag. Voor studenten die dat treft, lijkt dat heel vanzelfsprekend maar ik weet dat niet ieder IT-bedrijf die mogelijkheid biedt. Sowieso denken studenten vaak dat ze bij hun stage veel meer leren dan op school. Ik leg ze wel eens uit dat ze die leercurve alleen maar kunnen maken door de theoretische kennis die ze vanuit hun opleiding hebben meegekregen. Theorie is er om in de praktijk toe te passen. Het maakt me stiekem best trots als mijn studenten dan een mooie baan aangeboden krijgen na hun stage”.

toekomst ligt open voor ICT'ers

“Een goede stageplek is uiteindelijk niet alleen belangrijk als leer-plek maar ook om nog enthousiaster te worden over werken in de ICT. In de praktijk ervaren wat het belang is van de kennis die je hebt en de waarde ervan zien in de samenleving. Voorlopig is er volop uitdaging in ICT te vinden. De ontwikkelingen in onze tijd gaan snel. Of dat nu over ingewikkelde IoT-oplossingen gaat of over het online werken en studeren; op alle terreinen speelt digitalisering een rol. Kijk wat er gebeurt op media gebied, ook hierin is er een verschuiving gaande waardoor ICT belangrijk wordt binnen deze branche. Ik vind het oprecht hoopgevend dat we zo’n grote groep IT-studenten hebben. De connectie met bedrijven als iunxi is ontzettend belangrijk. We leren over en weer van elkaar en zo kunnen we studenten succesvol opleiden. Uiteindelijk maken zij de toekomst en moeten we samen leren”.

Ben je geïnteresseerd in een vacature bij iunxi?

Neem dan contact op met onze hr manager Patricia Haeck.

  • +31 (0)88 54 00 500
  • iunxi.connect